EFSA Štipendijný program EU-FORA na roky 2021 – 2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) oznámil, že je možné podávať prihlášky na budúcich štipendistov v rámci cyklu Štipendijný program Európske hodnotenie potravinových rizík (European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme) na roky 2021 – 2022.

Tento program je určený všetkým profesionálom na začiatku/ v strede kariérneho rastu v oblasti bezpečnosti potravín, ktorí majú záujem o školenie v oblasti hodnotenia rizika potravín a získavania praktických skúseností v rámci popredných organizácií EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Program sa zameriava hlavne na hodnotenie chemických a mikrobiologických rizík. 

Na obdobie 12 mesiacov sú štipendisti umiestňovaní do organizácie pre hodnotenie rizika bezpečnosti potravín v EÚ pokiaľ možno nie v ich rodnej krajine, kde sú plne integrovaní, zúčastňujú sa na práci organizácie, získavajú skúsenosti z prvej ruky formou “learning-by-doing” a zvyšujú svoje vedomosti o mnohých vedeckých aspektoch, týkajúcich sa hodnotenia rizika v oblasti bezpečnosti potravín. Zúčastňujú sa taktiež špecializovaného školenia.

Upozorňujeme, že táto výzva je otvorená do 15. januára 2021.

Uchádzači sa môžu dozvedieť viac informácií v nasledovných odkazoch:

FELLOWSHIP PROGRAMME

EU-FORA – The European Food Risk Assessment Fellowship Programme

EFSA’s CAREERS – SCIENCE PROFESSIONALS

EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme 2021

V prípade ďalších otázok, týkajúcich sa štipendijného programu, prosím, kontaktujte  tím EU-FORA na EU-FORA@efsa.europa.eu.

Facebook
LinkedIn