Potravinári žiadajú zvyšovať dane na bezdymové tabakové výrobky pomalšie ako na cigarety

Potravinárska komora Slovenska (PKS) žiada, aby sa sadzby dane na bezdymové tabakové výrobky zvyšovali pomalšie ako sadzby dane na cigarety a ostatný tabak, ktorý sa spaľuje. Komora to uviedla ako zásadnú pripomienku počas pripomienkového konania k návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý vypracovalo ministerstvo financií. Potravinári upozorňujú na to, že inovatívne tabakové výrobky, ako napríklad elektronické cigarety, zahrievaný tabak, prípadne nikotínové vrecúška, majú potenciál byť menej škodlivé.

Britský Úrad pre verejné zdravie (PHE) považuje podľa PKS dlhodobo elektronické cigarety za nástroj na odvykanie od fajčenia. Tabakové výrobky na zahrievanie podľa PHE vytvárajú nižšie množstvo škodlivých látok v porovnaní so spaľovacími cigaretami. Potravinári zdôraznili, že na Slovensku sú alternatívne tabakové výrobky dostupné a je aj úlohou štátu, aby o týchto výrobkoch jasne a systematicky komunikoval a regulačne ich odlišoval od výrobkov, ktoré sú škodlivé viac.

Zásadnú pripomienku má k legislatívnemu návrhu z ministerstva financií aj Asociácia distribútorov tabakových výrobkov Slovenska. „Navrhujeme prehodnotiť výšku sadzieb spotrebných daní. Navrhované sadzby spotrebných daní predstavujú najvyššie zvýšenie v histórii SR, keďže len minimálna sadzba dane z cigariet bude zvýšená o 24 % v priebehu 2 rokov,“ odkázali rezortu financií. Upozorňujú na to, že podobne skokový nárast bol v roku 1996 s očakávaním výrazne vyššieho výberu spotrebných daní, čo sa však nestalo, a následne bola vtedajšia vláda nútená sadzby spotrebných daní znížiť. „Predpokladáme, že ani táto úprava neprinesie očakávaný výber spotrebnej dane a prejavia sa všetky negatívne dopady – pokles dopytu, nákupná turistika do susedných štátov, nárast predaja nelegálnych tabakových produktov a v neposlednej rade zníženie životnej úrovne príjmovo najslabších sociálnych skupín obyvateľstva,“ dodala Asociácia distribútorov tabakových výrobkov Slovenska.

Ceny cigariet by sa mali od februára budúceho roka zvýšiť v priemere o 40 centov. Od februára 2023 by mali cigarety zdražieť o ďalších 20 centov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov od ministerstva financií. Zmeny nastanú aj pri zdaňovaní bezdymových tabakových výrobkov (BTV). Obsah tabaku je pritom v BTV polovičný ako v cigarete. V súčasnosti predstavuje zdanenie tabaku v BTV približne iba 44 % zdanenia tabaku v cigaretách, návrh novely zákona od februára 2021 počíta so zvýšením tohto podielu na 73 %. Rezort financíí tvrdí, že ak sa zvýšenie spotrebnej dane zohľadní v cene, celková cena balenia BTV by mohla maximálne vzrásť o 50 centov. Novelou zákona sa má do nášho právneho poriadku prebrať eurosmernica, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní.

Celá správa tu: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/561531-potravinari-ziadaju-zvysovat-dane-na-bezdymove-tabakove-vyrobky-pomalsie-ako-na-cigarety/

Facebook
LinkedIn