Dva dni pred schvaľovaním zákona nepoznáme znenie podstatných ustanovení

Bratislava, 10. mája 2021 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) je znepokojená zo súčasnej situácie v súvislosti so schvaľovaním novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Dva dni pred termínom prerokovania novely v druhom čítaní tak potravinári nepoznajú znenie podstatných ustanovení. Od začatia legislatívneho procesu pritom vyzývala, aby poslanci nepoľavovali v ochrane dodávateľov potravín pred nekalými praktikami zo strany obchodných reťazcov.

V súčasnej dobe je v rámci legislatívneho konania v Národnej rade Slovenskej republiky prerokovávaný zásadný právny predpis z pohľadu dodávateľsko-odberateľských vzťahov v potravinách – novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Jeho prerokovanie v druhom a treťom čítaní je naplánované na stredu 12. mája o 14:00 hod.

Dva dni pred schválením zákona však potravinári nepoznajú výsledné znenie najdôležitejších ustanovení.

„Musíme skonštatovať, že ani po štyroch pracovných rokovaniach nedošlo ku zblíženiu rozdielnych stanovísk dodávateľov a odberateľov k zásadným otázkam, ako sú splatnosti faktúr, logistický bonus či predajné akcie. Potravinári v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch stále ťahajú za kratší koniec a akékoľvek úľavy v prospech obchodu túto situáciu ešte zhoršia,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident PKS.

Tržby obchodných reťazcov stále rastú, čo naznačuje, že sú schopní pretaviť si zvýšené náklady do spotrebiteľských cien. Náklady však rastú aj dodávateľom, a to nielen v súvislosti s pandémiou, ale aj v dôsledku rastu ceny surovín, obalových materiálov a nákladov na recykláciu, pričom akceptácia zvýšenia cien zo strany obchodných reťazcov je skoro nemožná. V takejto zložitej situácií je preto pre potravinárov nepredstaviteľné, aby zákonodarcovia vyšli v ústrety obchodu a poľavili v ochrane dodávateľov.

Potravinári upozorňujú na štyri sporné ustanovenia, a to je predĺženie splatnosti faktúr, zákaz predaja potravín pod nákupnú cenu, logistický bonus či ponechanie povinnosti vyúčtovania predajných akcií.

Potravinári zároveň vyzývajú poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa pozmeňujúcimi návrhmi nemenili ustanovenia ohľadom kontrolného procesu neprimeraných podmienok, ktoré výrazným spôsobom sťažia odhaľovanie a postihovanie takéhoto konania zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„PKS vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby nepodporili také pozmeňujúce návrhy, ktoré znížia ochranu dodávateľov pred nekalými praktikami zo strany obchodu. Je pre nás neprípustné, aby podmienky pozmeňujúcich návrhov diktovali tí, proti konaniu ktorých bol zákon prijatý na ochranu zmluvných strán so slabšou vyjednávacou pozíciou,“ uzatvára Daniel Poturnay.

Facebook
LinkedIn