Potravinári vyzývajú na verejnú diskusiu o poľnohospodárskej a potravinárskej politike a využívaní verejných zdrojov

Bratislava, 20. februára 2024 – Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska  pozorne sledujú aktivity poľnohospodárov, ktorí ohlásili protestné akcie v krajinách strednej a východnej Európy. V rámci Európskej únie 70 % surovín pre potravinársku výrobu pochádza z európskeho poľnohospodárstva. Poľnohospodárska prvovýroba je pre potravinársky priemysel kľúčovým zdrojom surovín pre výrobu bezpečných a kvalitných potravín a nápojov. Európske potraviny, ktoré sa každý deň ocitajú na našich stoloch, sú vďaka tomu najbezpečnejšie na svete.

Uprostred čoraz zložitejšieho globálneho kontextu z ekonomického, sociálneho a environmentálneho hľadiska potravinári vnímajú obavy poľnohospodárov, pokiaľ ide o hodnotu a ocenenie výroby potravín, nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, s ktorou sú výrobcovia konfrontovaní. Zachovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie a najmä výroby potravín Európskej únie v globálnom kontexte je kľúčové pre budúcnosť nás všetkých.

Nadmerná regulácia a environmentálne požiadavky EÚ zaťažujú potravinárov rovnako ako poľnohospodárov.  Potravinárska komora Slovenska vyzýva na flexibilné, reálne a uskutočniteľné európske politiky, ktoré prinesú ekonomický rast, stabilitu a konkurencieschopnosť európskej potravinárskej výroby. V rámci spracovania potravín až 99 % podnikov v Európskej únií tvoria malé a stredné podniky, preto nadmerná regulácia a administratíva neprimerane zvyšujú ich celkové náklady a tým aj ceny potravín. Prechod na udržateľné potravinové systémy je nemožný bez dostatočných investícií a stimulov nielen v rámci poľnohospodárskej prvovýroby, ale aj spracovania potravín. Posúdenie dôsledkov prijímaných politík na potravinovú bezpečnosť celej Európskej únie si vyžaduje dôslednú diskusiu všetkých aktérov, v ktorej musia mať rovnocenné slovo aj krajiny strednej a východnej Európy, vrátane malých krajín, ako je Slovensko.

Je potrebné, aby si slovenskí aj európski politici uvedomili, že celoeurópska nespokojnosť všetkých (veľkých, stredných aj najmenších) poľnohospodárov je veľmi vážnym znamením zlyhávania spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Jej neriešenie môže mať zásadné dopady na celú Európu. V súvislosti s prebiehajúcimi protestami poľnohospodárov v celej Európskej únii preto Potravinárska komora Slovenska vyzýva na verejnú diskusiu o poľnohospodárskej a potravinárskej politike Slovenskej republiky a následne aj celej Európskej únie a o efektivite aktuálneho nastavenia využívaní verejných zdrojov na ich podporu.

Facebook
LinkedIn