Potravinári: Podiel potravín pod privátnou značkou dosahuje desaťročný rekord

Bratislava 19. decembra 2022: Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2013 prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch obchodov. Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2022 podiel 25,6 %, pričom oproti roku 2021 narástol o 0,5 p.b.. Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2022 najvyššiu hodnotu od začatia merania. PKS predpokladá, že tento trend bude vzhľadom na súčasnú infláciu prudko stúpať.

Potravinárska komora Slovenska uskutočnila aj v roku 2022 prostredníctvom agentúry Go4insight prieskum vystavenia privátnych značiek obchodných reťazcov na pultoch v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2013, pričom kvôli kontinuite dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2022 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec a apríl 2022.

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia privátnych značiek v roku 2022 úroveň 25,6 %, čo je medziročne nárast o 0,5 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2021.

Podiel vystavených privátnych značiek je v posledných 5 rokoch skôr stabilný, hoci veľmi mierny nárast v posledných dvoch rokoch môže znamenať aj začiatok rastového trendu. Podiel vystavenia privátnych výrobkov pod privátnou značkou dosiahol úroveň 25,6%, čo je dosiaľ najvyššia nameraná hodnota, keď doterajšie maximum z roka 2018 bolo prekonané o 0,3 percentuálneho bodu.

„Až štvrtina výrobkov na pultoch obchodov je ponúkaná pod privátnou značkou,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „V súčasnej dobe vysokej inflácie predpokladáme, že rastový trend bude pokračovať, možno aj výraznejším tempom. Spotrebitelia by si však mali uvedomiť, že privátne značky ich oberajú o možnosť voľby a spomaľujú inovácie v potravinárstve. Obchodný reťazec môže zmeniť výrobcu svojej privátnej značky z domáceho na zahraničného bez toho, aby to spotrebiteľ postrehol. Pre menšieho výrobcu však strata takejto zákazky môže znamenať existenčné problémy. Preto je z hľadiska udržania potravinárskej výroby na Slovensku potrebné podporovať značkové výrobky, a nie privátne.“

Ako vyzerá zastúpenie privátnych značiek v jednotlivých obchodných sieťach?

Rôzne retailové siete majú rôzne stratégie, čo sa týka ponuky výrobkov pod privátnymi značkami. Kým v Lidli viac ako polovica  (54%) vystavených výrobkov nesie privátnu značku, v predajniach skupiny Terno je tento podiel až trinásť krát nižší (4%).

Bežný podiel ponúkaných privátnych značiek je v slovenských retailových sieťach v rozmedzí 15 až 25%. Relatívne vyšší podiel privátnych značiek ponúka aj Kaufland (25%), kde tento podiel pomaly, ale dlhodobo rastie.

Sieť obchodov COOP Jednota, ktorá má tretí najvyšší podiel, predáva pod privátnou značkou každý piaty výrobok (podiel 21%).

Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach, kde bol zaznamenaný medziročný nárast až o 3 p.b. (54 %) a hypermarketoch (22%). V malých predajniach a supermarketoch je podiel privátnych značiek najnižší, v týchto formátoch zostal podiel privátnych značiek na úrovni roku 2021.

Podiel privátnych potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

                                                               Rok 2022             Zmena oproti roku 2021

COOP Jednota                                   21 %                                     + 1 p. b.

CBA                                                       11 %                                     –  2 p .b.

Billa                                                       18 %                                     + 1 p. b.

TESCO                                                 18 %                                        0 p .b.

Kaufland                                               25 %                                     + 2 p. b.

Lidl                                                        54 %                                     + 3 p. b.

Fresh                                                    15 %                                     + 2 p. b.

Terno                                                      4 %                                        0 p .b.

Ako vyzerá podiel privátnych značiek v jednotlivých kategóriách potravín?

Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (59 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (43 %), oleje (42 %), mliečne výrobky – prírodné syry (41 %), konzervované produkty (39 %). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách pivo (8%), víno (11 %), liehoviny a destiláty (11 %) a  cukrovinky nečokoládové (13%).

Významnejší nárast podielu privátnych značiek, až plus 4 p.b., sa zaznamenal v dvoch kategóriách – oleje a mliečne výrobky – ostatné. Výrazný pokles privátnych značiek nebol zaznamenaný v žiadnej zo sledovaných kategórií.

„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že najvyššie zastúpenie medzi privátnymi výrobkami majú stabilne mlieko, mäsové a mliečne výrobky, a tento rok sa sem zaradili aj oleje, sú to teda všetko kategórie, pri ktorých je pre spotrebiteľa rozhodujúca cena a značka ako taká nie je pre spotrebiteľa rozhodujúca. Na druhej strane výrobky s najnižším podielom – pivo, víno, liehoviny a destiláty sa pre reťazce oplatí predávať pod značkou výrobcu, pretože táto je pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny,“ komentoval Róbert Kičina, 1. viceprezident PKS.  

Podiel privátnych výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

Rok 2022             Zmena oproti roku 2021

Mlieko                                                   59 %                                     –  1 p. b.

Mäsové výrobky                                 43 %                                        0 p .b.

Oleje                                                     42 %                                     + 4 p. b.

Mliečne výrobky – prírodné syry       41 %                                     + 1 p. b.

Konzervované produkty                    39 %                                     + 1 p. b.

Cestoviny                                             37 %                                     + 3 p. b.

Mliečne výrobky – ostatné                 38 %                                      + 4 p. b.

Trvanlivé pečivo                                  31 %                                     + 1 p. b.

Nealko                                                  29 %                                     + 2 p. b.

Spracované produkty                         28 %                                     + 1 p. b.

Vody a minerálky                                26 %                                     + 3 p. b.

Cukrovinky čokoládové                     20 %                                        0 p .b.

Cukrovinky nečokoládové                13 %                                     + 1 p. b.

Liehoviny a destiláty                           11 %                                        0 p .b.

Víno                                                       11 %                                        0 p .b.

Pivo                                                         8 %                                     –  1 p. b.

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v rámci privátnych značiek obchodných reťazcov?

Pri podiele 25 % privátnych značiek je 16% zahraničných privátnych značiek a 9 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 39%, zvyšných 14% sú privátne značky vyrobené na Slovensku. Rovnako reťazec Kaufland preferuje zahraničných výrobcov privátnych značiek, kde je podiel slovenských privátnych značiek 9 %, zatiaľ čo privátne značky vyrobené v zahraničí predstavujú až 16 %, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec COOP Jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.

„Rekordný podiel privátnych značiek na Slovensku za posledných 10 rokov je alarmujúci. Privátne značky znižujú možnosť voľby pre spotrebiteľa a zároveň prehlbujú závislosť výrobcov potravín od veľkých obchodných reťazcov. Pokiaľ producenti na Slovensku nebudú dostatočne konkurencieschopní a nebudú posilňovať svoje značky, naberie tento trend rastúci charakter. To však pre potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky nie je dobrá správa,“ uzavrel Daniel Poturnay.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 56 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn