Potravinárska komora Slovenska vyhlasuje víťazov súťaže o najlepšiu inováciu v roku 2022

Bratislava 19. január 2023 – Potravinárska komora Slovenska zorganizovala v roku 2022 piaty ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Potravinárske podniky sa uchádzali svojimi výrobkami o víťazstvo v kategórií Inovatívny výrobok a Reformulácia roka. Napriek ťažkému obdobiu, ktoré výrazným spôsobom navýšilo vstupné náklady potravinárskym podnikom a ovplyvnilo spotrebiteľské správanie, priniesli potravinári pre svojich spotrebiteľov opäť zaujímavé inovácie. PKS okrem hodnotenia produktov udelila ocenenie aj Osobnosti potravinárstva.

„Sme veľmi radi, že napriek nepriaznivej ekonomickej situácií pre výrobcov nám bolo doručených veľké množstvo prihlášok zaujímavých inovácií v potravinách. Dokazuje to, že potravinárske odvetvie má významný inovačný potenciál a svojimi zaujímavými inováciami dokáže osloviť spotrebiteľa,“ hovorí Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. „Nové trendy a zmena stravovacích návykov znamenajú pre výrobcov nevyhnutnosť neustále inovovať svoje výrobky, a to aj v takých tradičních odvetviach, ako je spracovanie mäsa či mlieka“, dodáva Jana Venhartová.

Komisia zložená z odborníkov v oblasti potravinárstva z akademickej a vedeckej obce spomedzi prihlásených produktov vyberala tie, ktoré spĺňali náročné podmienky hodnotenia. Medzi kritériá hodnotenia patria spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou, netradičná receptúra výrobku, neobvyklý spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny, obohatenie portfólia výrobkom s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, či soli.

Výsledky 5. ročníka Ceny Potravinárskej komory Slovenska za rok 2022:

V kategórii Inovatívny výrobok bolo tento rok prihlásených najviac výrobkov, preto sa porota vyhodnotiť v nej až 3 miesta.

KATEGÓRIA: INOVATÍVNY VÝROBOK

Cenu v kategórii Inovatívny výrobok, a zároveň 1. miesto získala spoločnosť Zvolenská mliekáreň, s.r.o., s produktom Zvolenský LILY mon mliečny dezert. Spoločnosť je dlhoročným výrobcom mliečnych výrobkov značky Zvolenský, predovšetkým smotanových jogurtov, dezertov a jogurtových nápojov.  

Na 2. mieste sa v tejto kategórií umiestnila spoločnosť Mäsovýroba u Ňaňa s produktom Ňaňov ovčí uherák. Mäsovýroba u Ňaňa  bola zriadená ako rodinný podnik pre spracovanie vlastnej produkcie zvierat. Vyrába kompletný sortiment mäsových výrobkov a deleného mäsa.

No a 3. miesto vo vyššie zmieňovanej kategórii obsadil výrobok s názvom PROBIA IMUNO JOGURTOVÝ NÁPOJ ČUČORIEDKOVÝ a prídavkom zinku a vitamínu D od spoločnosti RAJO s.r.o., ktorá patrí k najvýznamnejším výrobcom a inovátorom v slovenskom mliekárenskom priemysle.

Kategóriu Reformulácia roka vyhrala spoločnosť Danone spol. s r.o., so svojim výrobkom Actimel s vitamínom C; Granátové jablko a čučoriedka. História jogurtov Danone siaha až do roku 1919, kedy Isaac Carasso vyrobil prvý jogurt a reagoval tak na na potreby španielskych detí trpiacich črevnou infekciou v povojnovom období.

V kategórií Trvalá udržateľnosť nebude za rok 2022 udelená žiadna cena.

Piaty ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska sme uzatvorili udelením ocenenia v kategórii Osobnosť potravinárstva, ktoré v roku 2022 získal Ing. Jozef Debrecký zo spoločnosti Dr. Oetker a to za prínos k rozvoju potravinárstva v Slovenskej republike. Po skončení vysokej školy sa zamestnal v podniku Slovenské škobárne a liehovary v Trnave. V roku 1993 nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti Dr. Oetker pre Českú a Slovenskú republiku, kde pracuje dodnes. V rámci 30-ročnej kariéry vo firme Dr. Oetker sa podieľal na rôznych akvizíciách pre firmu Dr. Oetker na Slovensku, v Českej republike a v Rumunsku, kde niekoľko rokov aktívne pomáhal budovať firmu. V Českej republike bol od roku 1993 pri budovani firmy Dr. Oetker v Prahe a následne od roku 1997 v Kladne s vlastným výrobným závodom. Podľa štatistických dát za rok 2021 sa firma Dr. Oetker vypracovala  do TOP 30 potravinárskych spoločností na Slovensku podľa ročného obratu a do TOP 10 podľa zisku.

Obrázok, na ktorom je text, osoba, muž, stojaci

Automaticky generovaný popis

Viac informácií o súťaži nájdete tu: www.cenapks.sk

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.

Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Facebook
LinkedIn