Potravinárstvo zostáva najväčším spracovateľským odvetvím EÚ

Bratislava, 16. apríla 2021 – Európska asociácia potravinárskeho a nápojového priemyslu FoodDrink Europe tento týždeň publikovala dáta za európsky potravinársky priemysel. Potravinárske podniky poskytujú v krajinách Európskej únie zamestnanie 4,82 miliónom obyvateľov, generujú obrat 1 205 miliárd EUR a 266 miliárd EUR pridanej hodnoty, čo robí toto odvetvie najväčším výrobným odvetvím v Európskej únií. V polovici krajín EÚ je potravinárstvo najväčším zamestnávateľom vo výrobnom odvetví. EÚ zostáva aj najväčším svetovým exportérom potravín a nápojov s pozitívnou obchodnou bilanciou za rok 2020 vo výške 67,1 miliardy EUR.

Potravinársky a nápojový priemysel je hlavným prispievateľom do európskej ekonomiky, pričom jeho podiel vo výške 1,9% (za rok 2017) je vyšší ako ostatné výrobné odvetvia, napríklad aj automobilový priemysel. V roku 2017 generovalo celé odvetvie obrat vo výške 1 205 miliárd EUR a pridanú hodnotu vo výške 266 miliárd EUR. Potravinárstvo zostáva aj najväčším zamestnávateľom vo výrobnom odvetví EÚ, s celkovým počtom zamestnancov 4,82 milióna. Najväčšími producentmi potravín sú Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko, pričom vo viac ako polovici členských krajín EÚ je potravinárstvo najväčším zamestnávateľom vo výrobnom odvetví.

Najväčším potravinárskym odvetvím v rámci EÚ je mäsospracujúce odvetvie s 20% podielom na obrate, nasleduje výroba nápojov (15%) a pekárenské odvetvie (14%) Top 5 potravinárskych odvetví tvorí tri štvrtiny celkového obratu odvetvia a zamestnáva viac ako 80% z celkového počtu zamestnancov v odvetví. Malé a stredné podniky tvoria 99,2% počtu potravinárskych podnikov v odvetví, generujú obrat 515 miliárd EUR, čo predstavuje 42,7%-ný podiel na celkovom obrate odvetvia a zamestnávajú 2,8 milióna zamestnancov.

Zahraničný obchod Európskej únie s potravinami a nápojmi dosiahol v roku 2020 pozitívnu obchodnú bilanciu vo výške 67,1 miliardy EUR, čo predstavuje navýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 7%. Z EÚ sa exportovali potraviny a nápoje v hodnote 145 miliárd EUR, import poklesol o 3% a predstavoval hodnotu 77,9 miliárd EUR.

Najvýznamnejšie prírastky vývozu podľa sektorov boli mäsové výrobky (+ 1,9 mld. EUR), oleje a tuky (+ 736 mil. EUR), krmivá pre zvieratá (+ 592 mil. EUR), mliečne výrobky (+ 511 mil. EUR), vývoz poklesol hlavne v prípade liehovín (- 1,6 miliárd EUR), vína (- 1,3 miliárd EUR), rybích výrobkov (- 236 miliónov EUR). Odvetvia s najväčšou ročnou obchodnou bilanciou: mäsové výrobky (+ 17,5 miliárd EUR), mliečne výrobky (+ 14 miliárd EUR) a víno (+ 11,3 miliárd EUR). Najväčšie exportné trhy Európskej únie sú Veľká Británia, USA a Čína, najväčšími importérmi do Európskej únie sú Veľká Británia, Brazília a Čína.

„Čísla európskeho potravinárskeho a nápojového priemyslu ukazujú, že potravinárstvo má veľký potenciál na vytváranie pridanej hodnoty pre národnú ekonomiku, ako aj zamestnanosť. Slovenská republika zďaleka nevyužíva potenciál, ktorý výroba potravín prináša. Pokiaľ sa bavíme o obnove Slovenskej republiky a správnom nastavení do budúcnosti, je podpora výroby potravín zásadná nielen z pohľadu napĺňania základných európskych stratégií, ako je Európska zelená dohoda či stratégia Z farmy na stôl, ale aj z pohľadu zabezpečenia rozvoja regiónov a stabilizácie zamestnanosti,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Úplnú správu o základných číslach európskeho potravinárskeho a nápojového priemyslu nájdete na tomto linku:

FoodDrinkEurope_-_Data__Trends_2020_digital.pdf

Facebook
LinkedIn