RPPS SR: Plán obnovy Slovenskej republiky musí podporiť výrobu domácich potravín

Bratislava, 20. januára 2021: Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR (RPPS SR) vyzýva vládu SR a Národnú radu SR, aby využili všetky možnosti podpory modernizácie a rozvoja spracovania potravín a zaradili agropotravinárske odvetvie do Plánu obnovy Slovenskej republiky.

RPPS SR  totiž považuje rozvoj spracovania potravín v Slovenskej republike z domácich surovín za kľúčovú súčasť politiky štátu, nakoľko pridáva surovinám vyrobeným na Slovensku pridanú hodnotu a zabezpečuje kvalitné potraviny pre slovenských spotrebiteľov.

V súčasnej dobe rezonuje čoraz viac aj na európskej úrovni pojem potravinovej bezpečnosti – potreby zabezpečiť pre každého obyvateľa dostupné, výživné a bezpečné potraviny. Krízy posledných období, či už je to sucho, africký mor ošípaných, ale najmä pandémia COVID-19, nám ukazujú, že zabezpečenie dostupnosti potravín na pultoch obchodov nie je samozrejmosť. Ak myslíme na budúcnosť našej krajiny a nášho vidieka, bez podpory  spracovania a výroby potravín ťažko zlepšíme  zdravie, ekonomickú stabilitu a ochranu životného prostredia.

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sú prepojené nádoby a jedno bez druhého nemôžu existovať. Pre strategický rozvoj regiónov Slovenskej republiky a ochrany životného prostredia je dôležité využiť bohatý  potenciál našej krajiny na to, aby pridaná hodnota zo spracovania základných surovín a následnej výroby potravín zostala na Slovensku a nevytvárala sa v zahraničí.

RPPS SR je sklamaná z toho, že vláda SR napriek záväzku vo svojom vlastnom programovom vyhlásení o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti a podielu slovenských potravín na pultoch v obchodoch naďalej nepovažuje za dôležité, aby naši obyvatelia mali prístup k cenovo dostupným a kvalitným  domácim potravinám, ktoré k nám nebudú dovážané cez polovicu planéty. 

Samotná Európska komisia pritom v usmernení pri príprave národných plánov priamo odporúča členským štátom podporovať udržateľné potravinové systémy, a to v rámci Sektorových politík (zabezpečenie bezpečnosti potravín) a Zelenej transformácie (Podpora udržateľnej výroby potravín a spotreby). V rámci príkladov investícií v prípade typických reforiem a investícií spojených so zelenou transformáciou uvádza aj možnosti investícií do udržateľnej výroby a spotreby potravín v súlade s cieľmi stanovenými v stratégii „Z farmy na stôl“.

Našim spoločným záujmom by malo byť znižovanie negatívneho salda zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami a postupné zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch maloobchodných predajní.  Na Slovensku totiž zanikli v dôsledku dlhodobej nízkej podpory niektoré dôležité potravinárske odvetvia a ďalšie rozhodujúce odvetvia v dôsledku nedostatočnej konkurencieschopnosti doslova bojujú o prežitie.

Práve Plán obnovy je jeden z kľúčových nástrojov na zmenu tohto roky trvajúceho nepriaznivého stavu, ku ktorému  nemalou mierou prispieva aj súčasná koronakríza.

Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR

———————————————–

Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR tvorí päť najreprezentatívnejších organizácií v agropotravinárskom sektore Slovenska: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska.

Kontakt pre médiá:

Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska, patasiova@aksds.sk, tel.: 0905 746 126

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, jana.holeciova@sppk.sk, tel.: 0911 646 628

Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, venhartova@pks.sk, tel.: 0903 468 149

Elena Štrpková,  Zväz poľnohospodárskych družstiev a OS SR, zpd@zpd.sk , tel.:0905791244

Ján Jelen, predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska, jnjelen@gmail.com, tel.: 0903658872

Facebook
LinkedIn