Stanovisko PKS k predĺženiu odvodovej úľavy

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta predĺženie tzv. odvodovej úľavy pre potravinárske podniky, ktoré na svojom včerajšom zasadnutí odsúhlasila vláda Slovenskej republiky. Odvodová úľava tak tak bude pre potravinárov platiť do 30. júna 2024. Nakoľko ide o novelu zákona, čaká ju ešte ďalší legislatívny proces. „PKS sa v minulých týždňoch opakovane vyjadrila, že odvodovú úľavu víta ako vhodnú pomoc pre potravinárov na stabilizáciu cien potravín. Roky voláme po systémovej podpore potravinárskeho odvetvia a odvodová úľava sa osvedčila ako vhodný nástroj pre všetky potravinárske odvetvia“, uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS. PKS je zároveň pripravená navrhovať ďalšie opatrenia na rozvoj výroby potravín na Slovensku a aktívne sa zapájať do diskusií vedúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenských potravinárskych podnikov.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním Potravinárskej komory Slovenska je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu, ochrana spotrebiteľa a životného prostredia, kvalita a bezpečnosť výrobkov, trvale udržateľný rozvoj a v neposlednom rade tiež zdravý životný štýl. Zdravý životný štýl v našom ponímaní predstavuje vyvážená výživa, vyvážený príjem a výdaj energie, fyzická aktivita a zdravie. Potravinárska komora Slovenska pôsobí v Slovenskej republike od septembra 2002. Táto dobrovoľná organizácia združuje 58 členov, z ktorých 10 sú kolektívni členovia. Najdôležitejšou prioritou, ku ktorej smerujú všetky naše aktivity, je ochrana spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu, a to nielen v Slovenskej republike, ale v rámci celej Európskej únie.

Kontakt: Jana Venhartová, riaditeľka, venhartova@pks.sk, +421 903 468 149, +421 2 444 500 45

Facebook
LinkedIn