Tlačová konferencia: Podpora potravinárskeho priemyslu

Čo zmierni zdražovanie?

Zabezpečenie zdravých, bezpečných a cenovo dostupných potravín ešte nikdy nebolo kľúčovejšie ako v týchto dňoch. Práve z tohto dôvodu potravinári naprieč celým Slovenskom vyzývajú štát na poskytnutie mimoriadnej podpory ako priamej reakcie na negatívne hospodárske dôsledky vojny na Ukrajine. Len pomoc Vlády SR zmierni zdražovanie potravín.

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo FAO 19. apríla uviedla, že je naliehavo potrebné zabrániť zhoršeniu potravinovej stability a narušeniu dodávateľských potravinových reťazcov na Ukrajine. Odhady naznačujú, že ukrajinským poľnohospodárom sa pre túto sezónu nepodarí zasiať plodiny na cca. 20-30% pôdy. Okamžité zabezpečenie podpory môže odvrátiť hroziacu potravinovú krízu v regióne pre najbližšie obdobie.

Vzhľadom na nepriaznivé efekty, ktoré dva mesiace trvajúca vojna na Ukrajine spôsobila v širokom globálnom aspekte, je mimoriadne zásadné, aby Slovenská republika čo najskôr zabezpečila systémovú podporu domáceho potravinárskeho spracovateľského priemyslu. Nič nie je dôležitejšie než to, aby v čase vojnového konfliktu štát rozumne zvolenými krokmi posilnil vlastnú výrobu potravín. Zmierni tak zdražovanie spotrebiteľských cien potravín a aj obrovskú závislosť SR od dovozu potravín.

/Len v januári tohto roka sme doviezli na Slovensko poľnohospodárske a potravinárske výrobky v objeme 452,1 mil. eur. V medziročnom porovnaní sa dovoz výrobkov len za tento jeden mesiac zvýšil o 24 %./

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Potravinárska komora Slovenska sa obracajú na Vládu SR, na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a na Ministerstvo financií SR, aby v maximálne možnej miere podporili domácu výrobu potravín a naplno využili možnosti schválených opatrení EÚ na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov v EÚ a vo svete.

„Strategickú finančnú podporu štátu slovenskí potravinári využijú na zastabilizovanie výrobného procesu v čase vojny a jej dramatických následkov na potravinové trhy a ceny rozhodujúcich agropotravinárskych komodít. Národná finančná podpora v kombinácii s podporou Európskej únie zmierni zdražovanie potravín, čím zabezpečí dostupnosť potravín pre všetky skupiny obyvateľstva SR“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Požiadavky Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Potravinárskej komory Slovenska:

  1. Urýchlené prijatie vnútroštátnej legislatívy a urýchlené prerozdelenie finančnej podpory EK a SR v celkovom objeme 15,7 mil. eur.

Európska komisia vyčlenila pre Slovenskú republiku5 239 169 eur z prostriedkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov v Európe. Predseda vlády SR a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uviedli, že túto sumu podporia dalšími 10 478 338 eurami z národných zdrojov. Potravinári požadujú, aby z celkového objemu 15,7 mil. eur bolo 10,5 mil. eur určených na podporu potravinárskej výroby na Slovensku a 5,2 mil. eur na podporu poľnohospodárskej prvovýroby.  

  • Kompenzácia zvýšených vstupných nákladov na surovinu a kompenzácia vysokých cien energie v sektore výroby potravín prostredníctvom Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine: príprava opatrenia štátnej pomoci na granty do 400 tis. eur spracovateľským potravinárskym podnikom a príprava opatrenia štátnej pomoci na kompenzácie vysokých cien energie do 30 % oprávnených nákladov.
  • Spustenie podpory na zelenú naftu pre potravinárov vo výške 6 mil. eur v termíne do 30. apríla 2022.
  • Začlenenie potravinárskych podnikov medzi chránených odberateľov s regulovanými cenami a odbernými množstvami a tým garancia dodávok plynu a elektriny pre tento strategický sektor národného hospodárstva SR.

„Už pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine sme upozorňovali na dramatické zvyšovanie vstupných nákladov pri výrobe potravín a absentujúcu systémovú podporu potravinárov. Opatrenia zo strany štátu považujeme v tejto situácii za nedostatočné. Potraviny vyrábajú potravinárske podniky, a preto sa vláda musí sústrediť práve na túto časť potravinovej vertikály. Potrebujeme zintenzívniť podporu potravinárskeho odvetvia, to je jediná šanca na to, aby sme vyrobili cenovo udržateľné potraviny pre slovenských spotrebiteľov“, vysvetlil prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.

„Štát, poľnohospodári a potravinári musia nájsť riešenie, aby bolo zdražovanie čo najmenej bolestivé pre občanov. Vláda reaguje pomaly a my nevieme, na čom sme. Vyrobiť bezpečné a cenovo dostupné potraviny je kľúčová úloha štátu a nás, potravinárov a poľnohospodárov. V časoch krízy je to strategická otázka potravinovej bezpečnosti krajiny“, uzavrel podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Marián Šolty.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Potravinárska komora Slovenska

Facebook
LinkedIn