Výroba potravín zaznamenáva na Slovensku rast, v EÚ medziročne klesá

Bratislava, 20. júla 2021 – Priemyselná produkcia vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov na Slovensku v máji tohto roku medziročne vzrástla o 9,3%, pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka klesla o 9,4%. Rovnako v tomto odvetví rástli tržby za vlastné výkony a tovar, v máji medziročne vzrástli o 15,1%, pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka klesli o 13,1 %. V rámci Európskej únie vykazuje výroba potravín a nápojov v prvom kvartáli 2021 medziročný pokles o 2,80%, podobný trend možno pozorovať aj pri porovnaní obratu v európskeho potravinárskeho a nápojového priemyslu s celkovým obratom vo výrobe, kde nastal pokles o 3%.

Ako vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky, priemyselná produkcia vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov v piatom mesiaci tohto roka medziročne vzrástla o 9,3 %. V rovnakom období predchádzajúceho roka klesla o 9,4 %. Tržby za vlastné výkony a tovar sa vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov v máji tohto roka medziročne vzrástli o 15,1%. V rovnakom období predchádzajúceho roka klesli o 13,1%.

Potravinársky a nápojový priemysel v Európskej únii

Ako vyplýva z údajov európskej asociácie potravinárskeho a nápojového priemyslu FoodDrink Europe, v 1. štvrťroku 2021 sa výroba v EÚ v potravinárskom a nápojovom priemysle zvýšila o 1,3% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Obrat v EÚ v potravinárskom a nápojovom priemysle sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zvýšil o 2,7%.

Medziročné porovnanie ukazuje pokles výroby v potravinárskom a nápojovom priemysle v porovnaní s celkovou výrobnou produkciou (-2,8% oproti 3,2% v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020). Podobný trend možno pozorovať pri porovnaní obratu v potravinárskom a nápojovom priemysle s celkovým obratom vo výrobe (-3% oproti 3,5% v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020).

Výrobné ceny potravín sa zvýšili o 1,3% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom a boli o 0,4% v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020.

Pokračujúce zvyšovanie zamestnanosti v potravinárskom priemysle: V 1. štvrťroku 2021 sa zamestnanosť vo výrobe potravín v Európskej únii zvýšila už tretí štvrťrok po sebe (0,7%) v porovnaní s miernym poklesom v nápojovom priemysle (-0,9%) a v celkovej výrobe (-0,2%). Medziročne sa zvýšila miera zamestnanosti v potravinárskom priemysle (0,2%) a znížila v priemysle nápojov a v priemyselnej výrobe (-3,5%, resp. – 2,3%).

Zlepšuje sa dôvera v potravinársky a nápojový priemysel: Dôvera v potravinársky a nápojový priemysel EÚ sa v druhom štvrťroku 2021 zlepšila (+1,9 a +7 bodov). Celková dôvera vo výrobe vzrástla štvrtý štvrťrok po sebe (+5,2 bodu).

Celkový vývoz z EÚ dosiahol 35,7 miliárd EUR: Vývoz potravín a nápojov z EÚ dosiahol v 1. štvrťroku 2021 celkovo 35,7 miliárd EUR (1. štvrťrok 2021 / 1. štvrťrok 2020: + 0,5%). Obchodná bilancia dosiahla prebytok 17,9 miliárd EUR (Q1 2021 / Q1 2020: + 15,3%).

5 najlepších výrobkov s najväčším podielom na hodnote vývozu vygenerovalo v 1. štvrťroku 2021 17,8 miliárd EUR (mäsové výrobky, mliečne výrobky, víno, spracované ovocie a zelenina, kakao, čokoláda a cukrovinky).

Dovoz potravín a nápojov do EÚ dosiahol 17,9 miliárd EUR, pričom oproti 1 štvrťroku 2020 za znížil o 11%.

Facebook
LinkedIn